Uppgifterna till mina biosidor kommer bland annat från

  • - Biografägare och personal
    - Tidningsartiklar i Barometern 1906-2006
    - Boken "Svenska biografer" av Kjell Furberg
    - Boken "Kalmar Län del 65 (1980)" utgiven av Kalmar Läns Museum

Bildernas ursprung anges i samband med bilden. Fotograf om inget annat anges Stefan Blomstrand.

Bilderna på 'bannern' ovan är i tur och ordning från vänster och uppifrån:

- Gammal bioprojektor i cafeterian på Biostaden, Kalmar
- Entréskylten på Royal Bio i Abbetorp
- En film spolad för visning på Biostaden, Kalmar
- Detaljbild på handtagen från Sagabiografen, Kalmar
- Entréskylten till salongen Palladium, Biostaden Kalmar
- Projektor och glugg på Sagabiografen, Kalmar
- Detaljbild på filmaffisch, Royal Bio i Abbetorp
- Gamla stolsrader från Sagabiografen, Kalmar
- Salongen Göta, Biostaden Kalmar
- Filmaffisch, passagen till Röda Kvarn, Biostaden Kalmar