TEATERBIOGRAFEN, REX, RÖDA KVARN

Invigd ??/6 1907
Nedlagd ??/? 194?

Godtemplarlokalen på Strömgatan var tidigt en samlingsplats för de ambulerande filmvisare som kom till Kalmar. När Göta (Saga) skulle öppnas i februari 1906 bjöd "Originalbiografen Skandinavien" Kalmarborna till Godtemplarlokalen. Man lovade att visa flera av sina över 200'000 färgbilder. Göta svarade med att till invigningen bjuda "Tusen och en natt", ett spel med 20'000 kolorerade bilder.


Text
Foto

Godtemplarlokeln blev en fast biograf i juni 1907, då källarmästae Thomas Hansen flyttade sin biografverksamhet (Teaterbiogafen, invigd i mars 1905) från Kalmar Stads Teater. Namnet angavs till Kalmarbiografen. Senare användes namnet "Rex" innnan namnet "Röda Kvarn" togs.

 

Röda Kvarn blev nedlagd 194?. Biograflokalen används fortfarande av IOGT-NTO. Om man tittar på partiet över ingången till f.d. biograflokalen kan man fortfarande 2008 i putsen se texten "RÖDA KVARN". Fasaden har inte putsats om sedan biografen lades ner!

Stolarna från Röda Kvarn såldes till Abbetorps Bio och finns kvar än idag!


Partiet över ingången. Texten "RÖDA KVARN" skymtar i putsen.
Foto S. Blomstrand 2007-03-16

Den första svenska filmen som visades i Kalmar var "Järnbäraren" (1911), och den visades på Kalmarbiografen.


Entrén
Foto


Entrén 2007-03-16
Foto S. Blomstrand