Teknik på biografer


Filmen

Jag försöker göra den här sammanställningen så komplett som möjligt, och jag är tacksam för kompletteringar och synpunkter på allt från innehåll till egna upplevelser.
Skicka ett e-brev till mig om Du vill dela med dig av vad Du vet, eller om du har en bild som skulle passa!


Projektion


Bildformat


Filmljud

Biograf

"filmvisningslokal" (Svensk ordlista, Hässelberg & Allén, 1971)
kan enligt några också ha betydelsen "något som berättas" (jfr biografi)